Naši zákazníci

Volkswagen iD4side mirror.

Veľká expanzia v automobilovom priemysle spôsobila, že mnohé spoločnosti čelili náročným výzvam. Nejde len o elektrifikáciu a nástup elektromobilov, ale aj o nové trendy v odvetví všeobecne. Pre ďalší rozvoj spoločnosti sú nevyhnutné inovácie ako aj automatizácia procesov, digitalizácia dát, synchronizácia plánovania, ale aj nákup spolu so znižovaním uhlíkovej stopy. Naším zámerom je byť silným partnerom pre všetkých našich zákazníkov.